کشت شبدر در ۳۰۰ هکتار از مزارع محمودآباد
کشت شبدر در ۳۰۰ هکتار از مزارع محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از پیش بینی کشت شبدر در ۳۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان محمودآباد شبدر علوفه ای کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: با توجه به تحقیقات بعمل آمده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، بهترین زمان کشت بذر شبدر برسیم، ۱۰ تا ۲۵ مهرماه است که موجب افزایش عملکرد این محصول می شود.

هادی زاده با بیان اینکه شبدر بعنوان یکی از بهترین انواع علوفه می تواند موجب افزایش حاصلخیزی خاک شده و در تثبیت ازت آلی خاک نقش فعال و موثری داشته باشد، گفت: این محصول به عنوان یک علوفه با ارزش غذایی مناسب و بالا برای تعلیف دام در ۶ ماهه دوم سال و پس از برداشت برنج از اراضی شالیزاری از سوی دامداران مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در پایان گفت : ۶ تن بذر شبدر با حواله مراکز جهاد کشاورزی ۳ گانه این شهرستان بین بهره برداران توزیع شد.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد