کارت‌های ملی در دفاتر پیشخوان خاک می‌خورند
کارت‌های ملی در دفاتر پیشخوان خاک می‌خورند
محمودآباد آنلاین : فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران با بیان اینکه سازمان ثبت احوال متولی صدور کارت ملی هوشمند است، گفت: ۲ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۵۱۱ نفر در مازندران واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند که تا بحال همگی آن‌ها برای دریافت کارت ملی هوشمند درخواست داده اند.

او افزود:کارت ملی هوشمند ۶۰ هزار و ۲۳۴ مازندرانی نیز صادر و در دفاتر پیشخوان خدمات دولتی موجود است که صاحبان آن‌ها هنوز برای دریافت کارت‌های ملی هوشمند خود اقدام نکردند.

فاطمی گفت: افرادی که کارت هوشمند ملی آن‌ها صادر و آماده تحویل است برای دریافت کارت ملی خود باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: در صورت گم شدن کارت ملی هوشمند، متقاضیان می‌توانند ابتدا با مراجعه به سامانه هویت ملی یکتا ایرانیان یا سهیم از پیدا شدن کارت ملی خود اطلاع یابند و در صورت پیدا نشدن کارت ملی، با در دست داشتن اصل شناسنامه به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت یا ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و برای دریافت کارت ملی المثنی هوشمند درخواست بدهند.

او گفت: اعتبار تمامی کارت ملی شهروندانی که پیش از این کارت خود را دریافت کرده اند تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید شده است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین