هواشناسی برای سه ماه آینده مازندران ۲۷۶ میلی‌متر باران پیش‌بینی کرد
هواشناسی برای سه ماه آینده مازندران ۲۷۶ میلی‌متر باران پیش‌بینی کرد
محمودآباد آنلاین:مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور برای سه ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران، ۲۷۶ میلی‌متر بارندگی پیش‌‍بینی کرده است

مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز که هواشناسی مازندران منتشر کرده است، شهروندان مازندرانی در مهرماه امسال به طور میانگین شاهد بارندگی ۹۶ میلی متری خواهند بود که در صورت تحقق بیشتر از بارندگی در مدت مشابه سال گذشته خواهد بود.

طبق این جدول، میزان بارندگی برای آبان ماه امسال ۹۹ میلیمتر پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن ۲۳ میلی‌متر کمتر خواهد بود و برای آذر ماه نیز ۸۱ میلیمتر باران پیش بینی شد که این میزان در صورت تحقق در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن ۴۴ میلی‌متر بیشتر خواهد بود.

مطابق جدول داده های آماری بارندگی پاییزه هواشناسی مازندران، بیشترین میزان بارش باران در سه ماه فصل پاییز پارسال مازندران مربوط به ماه آبان با ۱۲۲ میلی متر بود. میزان بارندگی مهرماه ۵۳.۱ میلی‌متر و آذرماه نیز ۳۷ میلی متر اعلام شده است.

افزایش حدود هفت درصدی میزان بارندگی پاییزی سال گذشته در مازندران نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن تنها به خاطر بارندگی ۴۰۰ میلی متری در بازه زمانی سه روزه ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در رامسر بوده است.

گزارش منتشر شده هواشناسی مازندران از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سه ماهه نخست سال زراعی ۱۴۰۰ یعنی از مهر تا آذرماه، ۲۲۱ میلی متر اعلام شد که این میزان در پاییز سال ۹۹، ۲۰۷.۵ میلی متر بوده است

هواشناسی مازندران اعلام کرد که میزان بارندگی پاییزی استان در سال گذشته در مقایسه با دوره آماری بلند مدت کاهش ۲ درصدی دارد. میزان بارندگی پارسال مازندران در دوره آماری هم ۲۲۵.۴ میلی متر اعلام شده است.

  • نویسنده : شقایق نائیجیان
  • منبع خبر : ایرنا