نصب تابلو پارک مساوی است با پنچری ، جرم است !
نصب تابلو پارک مساوی است با پنچری ، جرم است !
محمودآبادآنلاین:تابلو " پارک مساوی با پنچری" اگر چه به منظور آرامش ساکنان ساختمان ها نصب می گردد اما تبعات آن می تواند آرامش را از آن ها سلب نماید . خواندن چنین عبارتی این تصور را ایجاد می کند که هر کس می تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود ، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد آورد اما قانون اجازه برخورد خودسرانه را به این افراد نمی دهد

براساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان ، مال و حقوق اشخاص محترم شمرده می شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون می باشند در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد و یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید لذا نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه ای که باشد در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می گردد که در صورت عملی شدن گاه می تواند شخص را مشمول مجازات قانونی قرار دهد . لذا افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می باشند و تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود در نتیجه افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حق خود و احقاق آن را خواهند داشت اما نه راسا و خودسرانه ، به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینگ و مسیر عبور و مرور دیگران توقف نمایند ، در مقابل فردی که رفت و آمد وی مسدود می گردد نیز نمیتواند خود راسا اقدام به رفع مانع نماید چرا که رفع چنین موانعی از وظایف نیروی انتظامی بوده و لذا افراد نمی توانند در این مورد تهدید به پنچر نمودن مواردی از این قبیل نمایند در غیر اینصورت این عمل می تواند مصداقی از تهدید باشد و در صورت آسیب رساندن به اتومبیل پارک شده صاحبخانه ای که وسیله نقلیه در مقابل درب آن پارک شده باید خسارات وارده را بپردازد و در صورت تکرار فرد مزاحم به منظور پارک نمودن اتومبیل ، صاحب خانه می تواند دعوای مزاحمت مطرح نماید . در نتیجه با استناد به قانون مجازات اسلامی هر کس دیگری را به هر نحو تهدید نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال محکوم خواهد گردید .

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین