نرخ تورم نقطه ای بهمن؛۵۳ درصد/ تورم خوراکی ها از ۷۰ درصد عبور کرد
نرخ تورم نقطه ای بهمن؛۵۳ درصد/ تورم خوراکی ها از ۷۰ درصد عبور کرد
محمودآبادآنلاین:بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه امسال به ٥٣,٤ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه امسال به ۵٣,۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳٫۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۳٫۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲٫۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ۱٫۳ واحد درصدی به ۷۰٫۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲٫۳ واحد درصدی به ۴۳٫۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲٫۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲٫۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶٫۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ به ۳٫۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰٫۸ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴٫۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲٫۷ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳٫۴ درصد و ۴٫۰ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۰٫۹ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۰٫۳ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷٫۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱٫۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۶٫۹ درصد و ۵۱٫۷ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱٫۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱٫۷ واحد درصد افزایش داشته است.

  • منبع خبر : سایت خبری انتخاب