نخستین گام در ردیابی مدیریت مگس میوه
نخستین گام در ردیابی مدیریت مگس میوه
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: ردیابی با تله زرد رنگ به همراه فرمون ، مکفیل شارژ محلول سراتراپ و قرص سراتینیکس نخستین گام در مدیریت مگس میوه مدیترانه است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ، محمد هادی زاده درخصوص اهمیت مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای و جلوگیری از طغیان و خسارت آن بر روی باغهای نارنگی پیش رس گفت: ردیابی با تله زرد رنگ به همراه فرمون و مکفیل شارژ محلول سراتراپ و قرص سراتینیکس نخستین گام در مدیریت مگس میوه مدیترانه است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: درصورت ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ ای در یک منطقه توسط تله ها، کنترل آن با روش طعمه پاشی با استفاده از پروتئین هیدرولیزات و سم مالاتیون توصیه می‌شود.

 

وی گفت: جمع آوری روزانه میوه‌های آلوده ریخته شده زیر درختان و انهدام و دفن آن‌ها در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، پاشیدن آهک روی میوه‌های آلوده و پس از برداشت استفاده از شخم سطحی در حدی که به ریشه درختان آسیب وارد نکند به باغداران توصیه می‌شود.

 

هادی زاده با بیان اینکه درصورت شدت آلودگی، مبارزه شیمیایی با استفاده از طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات ۳ درصد با مالاتیون و دز ۲ در هزار و کاوراسپری (محلول پاشی) درختان با سموم مالاتیون و تریکلروفن ضروری است، افزود: این مدیریت از اول امسال تاکنون۱۱۰ دوره کلاس آموزشی ترویجی در خصوص نحوه ردیابی و مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای برای باغداران شهرستان محمودآباد گذاشته است.

 

در پایان این مقام مسئول به باغداران توصیه کرد: از انتقال میوه‌ های آلوده به مناطقی که فاقد آلودگی است جلوگیری کنند.

  • نویسنده : سارا‌ اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین