نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای کهلوکاج از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای کهلوکاج از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای کهلوکاج از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• نوربخش شاکری ۵۹ رای عضو اصلی

• باب الله محمدپور ۳۹ رای عضو اصلی

• تقی محمدپور ۲۸ رای عضو اصلی

• حسین محمدپور ۲۶ عضو علی البدل

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین