نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای کرچک نوائی از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای کرچک نوائی از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای کرچک نوائی از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• حمیدرضا باقری پور ۶۶ رای عضو اصلی

• حسن باقری پور ۵۳ رای عضو اصلی

• مرتضی کاوه ۵۰ رای عضو اصلی

• محسن مهدوی ۳۴ رای عضو علی البدل

• فضل الله علیپور ۳۱ رای علی البدل

• مهدی نوربخش ۲۸ رای

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین