نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذپپ رای انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

۱-یاسر اسلامی ۱۸۸ رای عضو اصلی

۲-حسن رمضانی ۱۶۳ رای عضو اصلی

۳-عقیل جلال ۱۴۶ رای عضو اصلی

۴-رضا رمضانی ۱۲۰ رای عضو علی البدل

۵-سهراب شیرزاد ۱۰۰ رای عضو علی البدل

۶-علی اسلامی ۸۶ رای

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین