نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای متوریج از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای متوریج از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای متوریج از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• حمیدرضا مرادی ۲۷۱ رای عضو اصلی

• شهرام دهقان ۲۴۱ رای عضو اصلی

• غلام حسن فتحی ۲۰۸ رای عضو اصلی

• سید ابراهیم حسینی ۱۸۶ رای عضو علی البدل

• جعفر کاظمی ۱۸۴ رای عضو علی البدل

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین