نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای ارمک محله از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای ارمک محله از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای ارمک محله از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• محمدرضا توکلی ۱۹۶ برای عضو اصلی

• منوچهر فضل الله زاده ۱۸۶ رای عضو اصلی

• علی محمودی ۱۶۱ رای عضو اصلی

• حسن شکری زاده ۱۳۰ رای عضو علی البدل

• سعید قنبری ۱۲۲ رای عضو علی البدل

• یدالله فاتحی ۴۷ رای

 

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین