نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای آهنگرکلاهرازپی از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای آهنگرکلاهرازپی از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای آهنگرکلاهرازپی از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

 

• مسلم حداد ۹۸ رای عضو اصلی

• ناصر حداد ۹۶ رای عضو اصلی

• مرتضی راست بود ۸۲ رای عضو اصلی

• ایمان فروهر ۷۲ رای عضو علی البدل

• بهرام امانی ۴۷ رای عضو علی البدل

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین