نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای آهی محله از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای آهی محله از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای آهی محله از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

۱-سید محمدرضا حسینی ۴۰۸ رای عضو اصلی

۲-زهرا شرافتی ۳۳۹ رای عضو اصلی

۳-سعید جمالی ۳۲۶ رای عضو اصلی

۴-مصطفی اصفهانی ۲۹۶ رای عضو علی البدل

۵-حمیدرضا احمدی ۱۶۸ رای عضو علی البدل

۶-شعبان شیخ آهی محله ۶۷ رای

۷-علی اکبر حبیبی ۰ رای

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین