مبارزه با بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات
مبارزه با بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات
محمودآباد آنلاین / مدير جهاد كشاورزی شهرستان محمودآباد بر اجتناب از آبياری و كود دهی بيش از حد كودهاي ازته جهت جلوگيري از بيماري ' آلترناريا ' در مركبات تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد محمد هادی زاده با بیان اینکه بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات عامل آن قارچ آلترناریا می باشد، گفت: علائم بیماری هر ساله با گرم شدن هوا و اولین بارندگی بیش از پنج میلیمتر در تابستان در ارقام پرتقال ناول (ناف دار) مرکبات از جمله پرتقال تامسون ناول و نارنگی رقم پیچ مشاهده می شود.

هادی زاده در خصوص اینکه عامل این بیماری قارچ آلترناریا بوده که به بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات بیشتر مشهور است، افزود: زرد شدن ناف و در مراحل بعدی سیاه شدن لایه آلبیدو و ریزش غیر طبیعی میوه های ارقام حساس در اوایل تابستان که با ریزش طبیعی و فیزیولوژیک متفاوت می باشد حتی. پس از برداشت نیز باعث پوسیدگی میوه در انبار می شود، اگرچه وقوع آلودگی قبل از برداشت صورت گرفته است را از علائم این بیماری بر شمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: برای کنترل این بیماری بایستی در زمان برنامه ریزی برای احداث باغ نسبت به غرس ارقام مقاوم اقدام نمود.

وی با تأکید بر اجتناب از آبیاری و کود دهی بیش از حد کودهای ازته برای جلوگیری از گسترش بیماری تصریح کرد: در صورتی که تابستان گرم با بارندگی بیش از پنج میلیمتر در اوایل این فصل همراه شود، ممکن است خسارت را به آستانه اقتصادی برساند که این موضوع با مشاهده ریزش میوه های نسبتاً درشت و زردی ناف همراه می باشد که در این صورت توصیه می شود درختان آلوده مورد محلول پاشی حفاظتی با قارچ کش های موثر نظیر کاربندازیم و رورال تی اس به میزان دو کیلوگرم در هزار لیتر آب قرار گیرند.

هادی زاده به باغداران توصیه نمود سمپاشی را به هنگام عصر و بعد از خنک شدن هوا و از پایین درخت به سمت تاج صورت دهند تا امکان تماس سم با ناف میوه فراهم شود، همچنین سمپاشی باید در هوای آرام و بدون باد و در شرایط مساعد انجام و ۲۴ ساعت بعد از سمپاشی بارندگی رخ ندهد.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد