مازندران دارای بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور
مازندران دارای بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور
محمودآباد آنلاین: مرکز آمار ایران نرخ تورم استان‌ها را اعلام کرد که بر اساس آن استان خوزستان با ۰.۷ درصد کمترین و سیستان و بلوچستان با ۵.۴ درصد بیشترین نرخ تورم ماهانه را در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ داشتند.

محمودآباد آنلاین: مرکز آمار ایران نرخ تورم استان‌ها را اعلام کرد که بر اساس آن استان خوزستان با ۰.۷ درصد کمترین و سیستان و بلوچستان با ۵.۴ درصد بیشترین نرخ تورم ماهانه را در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ داشتند.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه به تفکیک استان‌ها را اعلام کرد که در این ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای کشور ۳۹.۳ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان مازندران با ۴۵.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  با ٣٢.۶ درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۸.۷ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٣.۶ درصد است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ٠.٩درصد است.

 نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۳۹.۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران با ۴۵.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان با ٣٣.۵ درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۸.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٣.۵ درصد است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا مازندران