لغو انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر محمودآباد
لغو انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر محمودآباد
محمودآباد آنلاین : بنا بر اخبار واصله قرار بود انتخابات هیات رئیسه شورای شهر محمودآباد برای سال سوم صبح امروز در محل دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شود ولی این انتخابات بدلیل عدم حضور دو عضو دیگر شورا به حد نصاب نرسید و لغو شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین در حالی که همه امروز چشم انتظار چینش جدید هیات رئیسه شورای اسلامی شهر در سال سوم فعالیت خود بود ولی این انتخابات به علت عدم حضور حسین کریمی و جاهد قدمی دو عضو شورای اسلامی شهر محمودآباد به حد نصاب نرسید و لغو شد.
امیر علی رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد گفت: انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مقرر شد فردا سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شورا مجدداً برگزار شود.
شنیده ها حاکی از آن است در آستانه برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورا ، انتصاب سید رضا حسینی دیگر عضو شورای اسلامی شهر و کارمند شهرداری محمودآباد از سوی شهردار محمودآباد به عنوان مدیر ساختمان شماره دو شهرداری ، برخی از اعضای شورای شهر این انتصاب را سیاسی و دال بر دخالت و جهت دهی انتخابات هیات رئیسه شورای شهر برشمردند و از حضور در جلسه خودداری نمودند.
سید رضا حسینی عضو شورای اسلامی شهر محمودآباد در مصاحبه با محمودآباد آنلاین گفت: انتقال و جابجایی وی به ساختمان شماره دو شهرداری صرفا به منظور دور شدن ایشان از محیط ساختمان اصلی شهرداری و عدم گمان برخی افراد مبنی بر دخالت وی در تصمیم گیری های شهردار عنوان کرد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین