لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کنترل مگس میوه در باغات
لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کنترل مگس میوه در باغات
محمودآباد آنلاین / مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد بر انجام اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد.

 

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به گزارش ایستگاههای پیش آگاهی مگس میوه مدیترانه ای و ادامه شکار مگس فوق در تله های فرمونی و سراترپ، اظهار کرد: باغداران روش های مناسب پیشگیری و کنترل جمعیت زمستانگذران این آفت را در باغات خود رعایت کنند.

 

وی با بیان اینکه کارشناسان این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی به طور مستمر در حال پایش باغات منطقه هستند، بر لزوم برداشت میوه های مرکبات، بخصوص نارنج برداشت نشده در حاشیه بعضی باغ ها که میزبان مناسبی برای ادامه نسل و افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای در اوایل فصل بهار هستند، تاکید کرد.

 

هادی زاده تصریح کرد: میوه های جمع آوری شده از روی درختان و کف باغ باید در عمق ۵۰ سانتی متری خاک مدفون شود.

 

این مسئول در پایان از باغداران خواست تا با نصب کارت های زرد و تله های حاوی فرمون و مایع سراترپ برای کاهش و نابودی جمعیت احتمالی موجود در باغات اقدام کنند.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد