قیمت گذاری ۳۰ پرونده امور زمین در کمیسیون تقویم محمودآباد
قیمت گذاری ۳۰ پرونده امور زمین در کمیسیون تقویم محمودآباد
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در بهمن ماه امسال 30 پرونده امور زمین در کمیسیون تقویم این شهرستان بررسی و قیمت گذاری شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از قیمت گذاری ۳۰ پرونده امور زمین در کمیسیون تقویم شهرستان محمودآباد در بهمن ماه امسال خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به برگزاری ششمین کمیسیون تقویم و ارزیابی پروندهای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز در سال جاری در این مدیریت، گفت: در این جلسه ۳۰ فقره پرونده مورد بررسی، ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفت.

وی افزود: این موارد شامل۳۰ فقره پرونده تغییر کاربری های غیرمجاز به مساحت ۳۴ هزار مترمربع بود که کمیسیون اقدام به ارزیابی پرونده مربوطه کرد و در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین