قیمت هر کیلو برنج ۵۳ هزار تومان
قیمت هر کیلو برنج ۵۳ هزار تومان
محمودآباد آنلاین/مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر دستگاه های نظارتی بر توزیع و پس از تولید نظارت داشته باشند، قیمت برنج تا پایان سال نوسانی ندارد.

به گزارش محمودآباد آنلاین؛ خاکزاد گفت: امسال کاهش تولید برنج در حدی نبوده که بخواهد تاثیر جدی بر بازار بگذارد. جو روانی نحوه تغییر تخصیص ارز نهاده های بخش کشاورزی و سودجویی عوامل واسطه و دلال منجر به گرانی برنج در بازار شده است.

به گفته مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی، آمارها نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج ابتدای فصل برداشت در استان های شمالی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بوده که هم اکنون تحت تاثیر تورم به ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان رسیده است.

خاکزاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی بر توزیع و پس از تولید نظارت کنند، نوسان مجددی در بازار برنج تا پایان سال رخ نمی دهد.

طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی با توجه به شرایط خشکسالی، تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.

گزارش های میدانی حاکی از آن‌ است که قیمت کنونی هر کیلو برنج طارم ۶۳تا ۹۰ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه های اخیر ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان افزایش داشته است.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که قیمت برنج از ابتدای فصل تولید تاکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته که واردات کسری نیاز کشور بر بازار تاثیر گذار است، اما در قیمت برنج کیفی تاثیری ندارد.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان