۶ مورد دیوار چینی و بنای نیمه کاره غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآبادگفت:به منظوراجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۶ مورد دیوارچینی و بنای نیمه کاره غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی بخش سرخ رود با دستور دادستان این شهرستان قلع و قمع شد.

محمد هادی زاده افزود:در این عملیات، یک هزار و ۵۰۰ متر دیوارچینی و بنای نیمه کاره غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

او با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است، گفت: جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تأمین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.

هادی زاده با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی شهرستان است، افزود: همکاری دهیاران و ارائه گزارش‌های تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی ضروری است.

  • نویسنده : ملیکاکیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین