فعالیت ۵۷۵ دستگاه تراکتور در محمودآباد/ پلاک گذاری ۳۶۸ دستگاه
فعالیت ۵۷۵ دستگاه تراکتور در محمودآباد/ پلاک گذاری ۳۶۸ دستگاه
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از فعالیت 575 دستگاه تراکتور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده با اشاره به اینکهدریافت سوخت یارانه دار، عدم خرید و فروش غیرمجاز و کاهش سرقت احتمالی از مزایای پلاک گذاری ماشینآلات کشاورزی است، گفت: از ۵۷۵ دستگاه تراکتور فعال در شهرستان محمودآباد، ۳۶۸ دستگاه پلاک دارهستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد اضافه کرد: برای ساماندهی و شناسنامه دار کردن تراکتورها وهویت بخشی به ماشین آلات کشاورزی، این مدیریت با هماهنگی اداره فناوری های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی مازندران و فرماندهی پلیس راهور نیروی انتظامی مازندران، آماده ارائه خدمت به صاحبان ماشینآلات و ادوات کشاورزی است.

هادی زاده با تاکید بر اینکه باید موانع پلاک گذاری شناسایی شود تا بتوان اجرای این کار را تسریع و تسهیلکرد، از صاحبان ادوات کشاورزی خواست برای پلاک گذاری تراکتورهای خود به مراکز جهاد کشاورزی دهستانها مراجعه کنند.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی محمودآباد