ظهور نخستین خوشه برنج در شالیزارهای محمودآباد
ظهور نخستین خوشه برنج در شالیزارهای محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از ظهور نخستین خوشه برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از ظهور اولین خوشه برنج رقم طارم هاشمی در ۱.۵ هکتار زمین شالیزاری بخش مرکزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در این مزارع قطع فرآیند خشکاندن مزرعه و لزوم ادامه آبیاری منظم با شروع فاز زایشی و در صورت امکان محلول‌پاشی با کود تقویتی حاوی مقادیر بالای پتاسیم برای بهبود رشد و نمو خوشه و افزایش عملکرد، توصیه شد.

هادی‌زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین شالیزاری است که اولین کشت نشاء برنج در ۱۵ فروردین ماه امسال در این شهرستان انجام شد، افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۰۵ هزار تن شلتوک برنج در شالیزارهای (کشت اول) این شهرستان تولید شود.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد