سرخ رود میزبان بزرگترین رویداد فرهنگی استان نمایشگاه عرضه کتاب خواهد بود
سرخ رود میزبان بزرگترین رویداد فرهنگی استان نمایشگاه عرضه کتاب خواهد بود
محمودآباد آنلاین : شهر بزرگ ترین نماد تمدن بشری است که بشر آن را برای امنیت و آسایش خود بنا نموده است. شهر تنها یک سکونتگاه نیست، بلکه آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویت می گیرد؛ هویت همه ی ویژگی هایی است که هر موجودی را از دیگری متمایز می سازد.

وی گفت: مولفه هایی که هویت را می سازد از خصوصیات ظاهری تا اشکال اندیشه و تجربیات زیستی، به طورکلی جهان وسیعی را شامل می شوند. هویت شهری خود معلول فرهنگ شهروندان آن است و یکی از ارکان اساسی و ابعاد مهم هویت، توجه به شاخصه های فرهنگی، ریشه ها و فولکلور و فرهنگ عامه است؛ به طورکلی آنچه در هویت شهری موردتوجه قرار می گیرد، شناخت انسان به عنوان کوچک ترین عضو تشکیل دهنده جامعه است.

جلسه ستاد پاسداشت کتابخانه های عمومی شهز سرخ رود صبح امروز به ریاست محسن کبود فیروزجایی شهردار سرخ رود و محمد مجتبی قدمی مدیر روابط عمومی شهرداری سرخ رود و محمد محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد و پروین اعتصادمی رئیس اداره گتابخانه های عمومی شهرستان وعلوی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمد مجتبی قدمی ضمن قدردانی از حسمن تعامل و همکاری کتابخانه عمومی در اجرای برنامه های فرهنگی این شهر در سالهای آتی دبیرخانه رویدادهای مهم کشوری را میزبانی خواهد کرد و این مهم تنها با بهره برمندی از این جلسات و تلاش برای تقویت نقات ضعف می باشد.

محسن کبود فیروزجایی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه بین کتابخانه ها به عنوان نهادی عمومی و فضایی حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای شهری ایفای نقش می نمایند. کتاب و کتاب خوانی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخصه های توسعه و ارتقا شهر به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد که مطالعه کتاب در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و عمده ی مردم از خرید کتاب گریزان اند، در این راستا اقدامات لازم و جدی جهت ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه در جامعه صورت نگرفته است که برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب با ارائه درصد تخقیق مهم می تواند یک گام رو به جلو باشد.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین