دخترمحمودآبادی در اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان
دخترمحمودآبادی در اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان
محمودآبادآنلاین:دخترمحمودآبادی برای شرکت در مرحله اول مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد.

به گزارش محمودآبادآنلاین: ریحانه اسلامی بازیکن محمودآبادی از ۲۷ فروردین ماه در اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر شرکت می‌کند.

۲۷ بازیکن تا چهارم اردیبهشت ماه در اردوی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال برای حضور در مرحله اول مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا در اردن آماده خواهند شد.

از ۲۷ بازیکن دعوت شده به این اردو، ۲۳ بازیکن به مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۱۷ سال دختران آسیا در اردن اعزام می‌شوند.

  • نویسنده : محمد اسماعیلی