خودنمایی نخستین خوشه‌های برنج در شالیزار‌های محمودآباد
خودنمایی نخستین خوشه‌های برنج در شالیزار‌های محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از ظهور نخستین خوشه برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از ظهور اولین خوشه برنج رقم طارم هاشمی در روستای شومیا در سطح ۲/۲ هکتار زمین شالیزاری بخش مرکزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در این مزارع قطع فرآیند خشکاندن مزرعه و لزوم ادامه آبیاری منظم با شروع فاز زایشی و در صورت امکان محلولپاشی با کود تقویتی حاوی مقادیر بالای پتاسیم برای بهبود رشد و نمو خوشه و افزایش عملکرد، توصیه شد.

هادی‌زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین شالیزاری است که نخستین کشت نشاء برنج در ۲۸ فروردین ماه امسال در این شهرستان انجام شد، افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۰۵ هزار تن شلتوک برنج معادل ۶۵ تن برنج سفید در شالیزارهای (کشت اول) این شهرستان تولید شود.ه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از ظهور اولین خوشه برنج رقم طارم هاشمی در روستای شومیا در سطح ۲/۲ هکتار زمین شالیزاری بخش مرکزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در این مزارع قطع فرآیند خشکاندن مزرعه و لزوم ادامه آبیاری منظم با شروع فاز زایشی و در صورت امکان محلولپاشی با کود تقویتی حاوی مقادیر بالای پتاسیم برای بهبود رشد و نمو خوشه و افزایش عملکرد، توصیه شد.

هادی‌زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین شالیزاری است که نخستین کشت نشاء برنج در ۲۸ فروردین ماه امسال در این شهرستان انجام شد، افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۰۵ هزار تن شلتوک برنج معادل ۶۵ تن برنج سفید در شالیزارهای (کشت اول) این شهرستان تولید شود.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین