خط و نشان مدیریت جهاد کشاورزی برای متخلفان اراضی
خط و نشان مدیریت جهاد کشاورزی برای متخلفان اراضی
محمودآباد آنلاین / مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده در گفتگو با خبرنگاران گفت: حفظ اراضی زراعی و باغات دو قانون مهم برای صیانت از اراضی کشاورزی هستند، خرد شدن اراضی کشاورزی کاهش راندمان عملکرد را به دنبال دارد، تأمین امنیت غذایی نسل حاضر و آینده مستلزم حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و استفاده بهینه، مستمر و موثر از آن است و یکی از مأموریت‌های مهم سازمان جهادکشاورزی و به تبع آن مدیریت امور اراضـی، مدیریت کارآمد در راستای بهره‌برداری بهینه و حفظ اراضـی کشاورزی بر اساس شرح وظایف قانونی و تکلیفی است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص جرم‌انگاری تغییر قانونی کاربری در این اراضی تأکید شده است که کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به‌ پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به ‌قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌ است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور است، اظهار داشت: رشد جمعیت و توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از اراضی سبب می‌شود که اراضی کشاورزی مرغوب، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصت‌طلب و ناآگاه قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آنها را از چرخه تولید خارج و ضربه‌های جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند.

 

هادی زاده با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشور، امری ضروری است، افزود: هرگونه تغییر کاربری در قالب احداث دیوار و ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون انجام شود، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.

 

این مقام مسئول با تأکید بر این‌که از مردم تقاضا دارم هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی و ساخت بنا خودداری کنند، بیان کرد: مردم باید قبل از هرگونه اقدام برای خرید باغ، زمین زراعی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد مراجعه کنند.

  • نویسنده : امیر عباس رضاپور
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد