خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تادر این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردنسوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

پایگاهخبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در دهمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  خسارت تأخیر تأدیه پرداخته شده است.

خسارت به معنای ضرری است که در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر به طرف مقابل وارد می گردد . خسارت تأخیر تأدیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که میان طرفین وجود داشته است قرار براین بوده که وجه نقدی در یک تاریخ معین به فردی پرداخت گردد ، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است،بنابراین شخص طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ ، خسارتی را که در اثرتأخیر در پرداخت صورت گرفتهاست  را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت ، خسارت تأخیر تأدیه گفته می شود که در ابتدا طلبکار باید ثابتنماید که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه نموده است اما بدهکار پرداخت نکرده که بهترین راه برایاثبات این امر ارسال اظهارنامه به شخص بدهکار می باشد . بنابراین اثبات مطالبه از سوی طلبکار جهت مبدأقرارگرفتن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بسیار مورد اهمیت می باشد جز در سه مورد چک، مهریه و اسنادموضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که نیاز به مطالبه طلبکار ندارد و از تاریخ سررسید آنهاخسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد. نکته حائز اهمیت آنکه خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص وجه نقدرایج و کوتاهی در پرداخت به موقع آن مصداق و کاربرد دارد به عبارتی اگر دو نفر کالایی را میان خود خریدوفروش نمایند و فروشنده تعهدی مبنی بر تحویل کالا در موعد مقرر دهد و تاخیر در تحویل آن نماید این مورد ازمصادیق خسارت تأخیرتأدیه نخواهد بود و فقط شامل وجه نقد میباشد .

 

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین