خبرنگاران برای دریافت دز دوم واکسن به کجا مراجعه کنند؟
خبرنگاران برای دریافت دز دوم واکسن به کجا مراجعه کنند؟
محمودآباد آنلاین : معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران درباره تزریق دز دوم واکسن خبرنگاران توضیح داد.

به گزارش محمودآباد آنلاین و به نقل از حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حسن حسینی زاده معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران درباره زمان تزریق دز دوم واکسن خبرنگاران گفت: ماه پیش هماهنگی هایی برای تزریق دز اول واکسن به خبرنگاران صورت گرفت که با توجه به مدت زمانی که گذشته حالا زمان تزریق دز دوم رسیده است.

وی ادامه داد: خبرنگارانی که دز اول را تزریق کرده و کارت واکسن اورژانس را در یافت کردند می توانند با ارائه کارت از شنبه هفته آینده در ١٧ پایگاهی که اورژانس به این منظور در نظر گرفته شده مراجعه و دز دوم واکسن خود را دریافت کنند.

حسینی زاده گفت: هماهنگی هایی انجام شده تا برای تزریق دز دوم واکسن خبرنگاران به رسانه هایشان مراجعه کنیم.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان