خانه تکانی در شهرداری محمودآباد / اختیاری اختیار را در دست گرفت
خانه تکانی در شهرداری محمودآباد / اختیاری اختیار را در دست گرفت
محمودآباد آنلاین : اختیاری شهردار محمودآباد 18 روز پس از دریافت ابلاغ خود از استانداری مازندران و ابقاء در سمت خود دست به خانه تکانی در شهرداری زده و تحول در شهر را از شهرداری شروع کرد.

بنا به اخبار واصله مهدی اختیاری طی ۴۸ ساعت گذشته دست به ۹ تغییر و جابجایی نیروهای این اداره زد که در راس آنها عمار قاسمی جانشین وقت شهردار و مدیر روابط عمومی جای خود را به حسین اسماعیلی مسئول زیباسازی داده و مسئولیت سازمان پارک ها و فضای سبز را پذیرفت.
همچنین رضا رضایی معاون سابق مالی شهرداری محمودآباد به عنوان مسئول حسابداری و زینب رمضانی نیز به عنوان حسابدار مشغول بکار شده است.
شهردار محمودآباد همچنین علی حیدری رئیس سابق اداره فنی و عمران شهرداری را به عنوان کارشناس بازآفریبنی شهری در واحد شهرسازی بکار گیری کرد.
وی در احکام جداگانه دیگری هادی شعبانی مسئول پیشین فضای سبز شهرداری را به واحد شهرسازی و فاطمه باقری که پیش تر در واحد اداری بود به واحد درآمد منتقل کرد.
همچنین فاطمه رستگاری که قبلاً در واحد درآمد مشغول به فعالیت بود به واحد بایگانی منتقل و ملیحه اکبری که در واحد بایگانی انجام وظیفه می نمود به واحدکارپردازی جابجا شد.
قطعا جابجایی و تغییر حق مدیر محسوب شده و انتظار میرود در ادامه شاهد تحرک و اقدامات اثر بخش از سوی شهرداری که موجب جلب رضایت شهروندان شود را شاهد باشیم.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین