جزئیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد
جزئیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد
محمودآباد آنلاین: معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت: آزمون ۱۴۰۱ پنجاه و دومین کنکوری است که در کشور برگزار می‌شود، ۴۱ آزمون پس از انقلاب و ۱۱ آزمون قبل از انقلاب برگزار شده اند.

مروتی گفت: یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت خواهند کرد. از هشتم تا یازدهم تیر کنکور برگزار می‌شود و نسبت به سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۱۶۶ نفر افزایش تعداد داوطلب داشته ایم.

به گفته او این آزمون در ۴۱۷ شهرستان کشور برگزار خواهد شد و ۱۷ حوزه در ۱۵ کشور خارجی هستند. جمعا حوزه‌های امتحانی کنکور در ۴۱۷ شهر ۵۹۸ حوزه خواهند شد و نهایتا در ۶۱۵ حوزه امتحانی کنکور سراسری برگزار می شود.

مروتی گفت: ۲۹۱۱ حوزه‌های فرعی کنکور سراسری برای سال ۱۴۰۱ داریم و کارت ورود به جلسه کنکور از روز پنجشنبه ۵ تیر در سایت سازمان سنجش توزیع می‌شود. برخی داوطلبان که ۲ تا ۳ رشته را انتخاب کرده اند باید به همان میزان هم کارت دریافت کنند.

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت: صبح چهارشنبه ۸ تیر آزمون هنر برگزار می‌شود، ۹ تیر آزمون ریاضی و انسانی، ۱۰ تیر آزمون تجربی و ۱۱ تیر آزمون زبان خارجه برگزار خواهد شد.

به گفته مروتی، در گروه ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ داوطلب، گروه تجربی ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ داوطلب و گروه انسانی ۴۱۲ هزار و ۵۲۵ داوطلب شرکت کرده اند.

او گفت: تعداد متقاضیان انسانی افزایش یافته است و به تعداد داوطلبان علوم تجربی در حال نزدیک شدن است. در گروه هنر ۱۶۱ هزار ۳۷۸ شرکت کننده و در زبان‌های خارجی ۱۹۴ هزار ۹۵۱ نفر داوطلب داریم. ۹۱۵ هزار و ۴۱ داوطلب خانم و ۵۷۴ هزار و ۱۷۹ داوطلب آقا در کنکور سراسری داریم.

او گفت: ۶۱ درصد خانم و ۳۹ درصد آقا در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت خواهند کرد.

مروتی گفت: فرآیند آزمون از ۸ صبح آغاز می‌شود و درب تمام حوزه‌ها از ساعت ۷ و نیم بسته خواهد شد؛ بنابراین داوطلبان حتما سر ساعت در حوزه امتحانی مخصوصا در شهر‌های بزرگ حاضر شوند.

او گفت: تعداد پاسخنامه‌های کنکور مهم‌ترین تغییر کنکور است. یک دفترچه عمومی و یک پاسخ نامه عمومی خواهیم داشت که ۱۰۰ سوال است و شامل ۲۵ سوال زبان عربی، ۲۵ سوال زبان فارسی، ۲۵ سوال زبان انگلیسی و ۲۵ سوال هم دینی می‌شود که داوطلبان برای جواب ۷۵ دقیقه وقت دارند و پس از اتمام دفترچه همراه پاسخنامه از داوطلبان دریافت خواهد شد.

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت: ۱۶۰ سوال اختصاصی گروه هنر دارد و داوطلب ۱۶۵ دقیقه زمان دارد. گروه ریاضی که آزمون آن ۹ تیر برگزار می‌شود، ۱۰۰ سوال عمومی در ۷۵ دقیقه وقت است و دفترچه شماره دو اختصاصی ۵۰ سوال ریاضی و ۸۰ دقیقه وقت وجود دارد. دفترچه شماره ۳ فیزیک با ۴۰ سوال و شیمی ۳۰ سوال با ۸۰ دقیقه خواهد بود. بنابراین ریاضی‌ها ۳ دفترچه با ۳ پاسخ نامه در زمان کنکور دریافت خواهند کرد.

مروتی گفت: گروه انسانی همانند سایر گروه‌ها یک دفترچه عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه وقت خواهد داشت و دو دفترچه اختصاصی با ۲۰ سوال ریاضی، ۱۵ سوال اقتصاد، ۳۰ سوال زبان و ادبیات فارسی و ۲۰ سوال اجتماعی هم دارند و در دفترچه شماره دو که ۹۰ سوال وجود دارد، ۲۰ سوال زبان عربی، ۱۵ سوال تاریخ، ۱۵ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال فلسفه و منطق و ۲۰ سوال روان شناسی در مدت ۸۰ دقیقه وجود خواهد داشت.

او گفت: کنکور گروه علوم تجربی صبح روز جمعه با بالاترین تعداد داوطلبان برگزار می‌شود و دفترچه عمومی با ۱۰۰ سوال با ۷۵ دقیقه وقت در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. دفترچه اختصاصی اول شامل ریاضی ۳۰ سوال زبان زیست ۵۰ سوال با ۹۰ دقیقه وقت است و دفترچه شماره ۳ آن‌ها ۳۰ سوال فیزیک، ۳۵ سوال شیمی و ۲۰ سوال زمین شناسی با ۹۰ دقیقه وقت دارد.

مروتی گفت: داوطلبانی که بهیاری را در گروه علوم تجربی انتخاب کرده اند دفترچه شماره ۴ هم با ۲۵ سوال به مدت ۲۰ سوال دریافت خواهند کرد.

او گفت: گروه زبان ۱۰۰ سوال عمومی عمومی در دفترچه عمومی پاسخ خواهند داد و دفترچه شماره دو برای آن‌ها ۱۰۵ دقیقه وقت دارد و شامل ۷۰ سوال خارجی است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما