جریمه نقدی و مجازات حبس در انتظار آتش‌زنندگان بقایای مزارع برنج
جریمه نقدی و مجازات حبس در انتظار آتش‌زنندگان بقایای مزارع برنج
محمودآباد آنلاین / مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: برابر ماده ۱۹ قاون مجازات اسلامی، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حبس ( ۶ ماه تا ۲ سال ) و با جزای نقدی محکوم خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت برنج در زمین های شالیزاری ممنوع و جرم تلقی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: خاک یکی از منابع مهم خدادای است که با مهیا کردن بستر مناسب، سبب تامین آب و منابع غذایی برای رشد و نمو گیاهان، تولید مواد غذایی و حیات موجودات کره زمین می شود.

هادی‌زاده درباره ممنوع بودن آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت برنج در مزارع، گفت: به منظور حفظ و حراست از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه آلودگی هوا و حفظ مواد غذایی و موجودات ذره بینی خاک، آتش زدن کاه و کلش بعداز برداشت شالی، برابر ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی قانون پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ شورای اسلامی اکیدا ممنوع بوده و جرم تلقی می شود.

این مقام مسئول بیان کرد: برابر ماده ۱۹ قاون مجازات اسلامی، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حبس ( ۶ ماه تا ۲ سال ) و با جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی با بیان اینکه زیر خاک کردن بقایای برنج، موجب تقویت فعالیت ریز موجودات و حاصلخیزی خاک شده و با استمرار این روش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی نیز کاهش می یابد، تصریح کرد: وجود بقایای گیاهی، فرصت مناسبی برای حفظ و صیانت از ظرفیت تولیدی خاک است.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد