تیرانداز محمودآبادی به عنوان چهارمی دست یافت
تیرانداز محمودآبادی به عنوان چهارمی دست یافت
محمودآباد آنلاین : در مسابقات کشوری تیراندازی بخش اهداف پروازی ، تیرانداز محمودآبادی در این دوره از مسابقات توانست رتبه چهارم را کسب نماید.

گفتنی است ایم دوره از رقابت های تیراندازی اهداف پروازی روز جمعه ۷ مهرماه در باشگاه مهام استان تهران برگزار شد.

رمضان براری تیرانداز محمودآبادی توانست با راهیابی به جمع شش تیرانداز برتر این رقابت ها در پایان به عنوان چهارمی دست پیدا کند.

در رقابت های تیراندازی اهداف پروازی تهران باشگاه مهام بیش از ۷۰ تیرانداز از استانهای تهران، گلستان ، مازندران ، ورامین و شهرهای همجوار با هم به رقابت پرداختند.

  • نویسنده : محمد اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین