توزیع  یک هزار و ۱۸۶ تن کود شیمیایی میان کشاورزان محمودآبادی
توزیع  یک هزار و ۱۸۶ تن کود شیمیایی میان کشاورزان محمودآبادی
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در سال زراعی جاری 1186 تن کود شیمیایی میان کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده با بیان اینکه به منظوررفع نیاز کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی، در سال زراعی جاری ۱۱۸۶ تن کود شیمیایی از طریقکارگزاران توزیع کود در این شهرستان توزیع شده است، افزود: این میزان شامل ۸۶۴٫۵ تن  اوره،  ۲۸۴ تن  فسفات و  ۳۷٫۵ تن پتاس بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: انجام این اقدام مهم و فراهم بودن شرایط لازم تولید و همچنین بهرهگیری کشاورزان از راهنمایی ها و هدایت های فنی کارشناسان مراکز خدمات موجب بهبود کمی و کیفیمحصولات کشاورزی به خصوص برنج شده است.

هادی زاده توجه به تاریخ تولید و انقضاء کود و داشتن گواهی ثبت از موسسه خاک و آب کشور را ضروریدانست و تصریح کرد: نام شرکت سازنده و توزیع کننده داخلی و خارجی نیز باید به طور مشخص روی برچسببسته بندی ثبت و قابل رؤیت باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی جهادکشاورزی