توزیع بیش از ۷ میلیون و ۲۸۰ لیتر سوخت کشاورزی در محمودآباد
توزیع بیش از ۷ میلیون و ۲۸۰ لیتر سوخت کشاورزی در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: از ابتدای امسال هفت میلیون و 284 هزار و 15 لیتر سوخت نفت گاز و سفید برای بکارگیری ادوات کشاورزی بین بهره برداران این شهرستان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از توزیع هفت میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۵ لیتر سوخت نفت گاز و سفید برای بکارگیری ادوات کشاورزی بین کشاورزان و بهره برداران شهرستان محمودآباد از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: مقدار توزیعی سوخت به تفکیک شامل سه میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۹۲ لیتر نفت گاز برای عملیات شخم و شیار، ۴۳۱ هزار و ۳۱۸ لیتر نفت گاز، دو میلیون و ۷۲ هزار و ۷۱۳ هزار لیتر نفت سفید برای موتور پمپ، ۱۴۷ هزار و ۷۹۹ لیتر نفت گاز برای پروژه های کشاورزی، یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۰۰ هزار لیتر نفت گاز برای انجام عملیات برداشت محصولات زراعی، ۱۱ هزار و ۵۹۴ لیتر گلخانه ها و هفت هزار و ۲۰۰ لیتر نفت گاز و برای دامداری مقدار ۴۰۰ لیتر نفت گاز بود. هادی‌زاده یادآور شد: سهمیه سوخت ادوات کشاورزی با بهره گیری از فناوری‌های روز و با استفاده از زیرساخت کارت بانکی به صورت الکترونیک انجام می‌شود. وی افزود: متقاضیان سوخت بخش کشاورزی می‌توانند با ثبت نام در سامانه Newtejaratasan و معرفی کارت بانکی خود نسبت به ثبت درخواست و دریافت سوخت پس از تائید مراکز جهاد کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این شهرستان به صورت شارژ در کارت بانکی اقدام کنند.

  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد