تغییرات مدیریتی در استان به زودی شروع خواهد شد
تغییرات مدیریتی در استان به زودی شروع خواهد شد
محمودآباد آنلاین: استاندار مازندران تاکید کرد: صرفا به دلیل تغییر دولت افراد تغییر پیدا نمی کنند و نگاه ما این است که در شرایط فعلی تلاش کنیم تا تمامی شایستگانی که در حوزه مدیریت می توانند کمک کنند را شناسایی کنیم.

استاندار مازندران شایسته سالاری یکی از نکات مهم تلقی کرد و گفت: صرفا به دلیل تغییر دولت افراد تغییر پیدا نمی کنند و نگاه ما این است که در شرایط فعلی تلاش کنیم تا تمامی شایستگانی که در حوزه مدیریت می توانند کمک کنند را شناسایی کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه تغییر اجتناب‌ناپذیر است و قطعا تغییرات اساسی خواهیم داشت، یادآورشد: کسانی که بتوانند شرایطی را که این دولت و سیاست ها و ارزش گذاری هایی که رئیس جمهور بیان کردند دنبال کنند در خدمت آنها خواهیم بود اما نه در بیان بلکه در سوابق مشخص خواهد شد که در حوزه مدیریتی با مردم هستند یا خیر.

حسینی پور با بیان اینکه بیشترین مطالعات در حوزه تغییر مدیریت انجام شد و به زودی این تغییرات شروع خواهد شد، افزود: اما این تغییرات بر مبنای سیاسی نیست بلکه شایسته سالاری است و کسانی که بخواهند در این دوره خدمت کنند باید ارزش هایی که مردم به آن رای دادند را دارا باشند.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا