بقا و دوام در جوامع عُرفی
بقا و دوام در جوامع عُرفی
محمودآباد آنلاین: ابهام؛ مبنایی برای شکل‌گیری سوأل در اذهان بشری است. نحوه‌ی طرح سوأل و پاسخ‌ به آن در جوامع مختلف متفاوت می‌باشد.

خبر و پیام، جهت شکل‌دهی و پُر کردن خلاء ذهنی و پاسخ اقناع کننده، از مؤلفه‌های مهم فرآیند پیام‌رسانی؛ جمع‌آوری و ارزیابی و یا اعتبارسنجیِ محسوب می‌شود.

اعتبار پیام در محیط‌های سنًتی شکلی عرفی دارد و °خواب° و °شایعه° مبنای شکل‌گیری آن است و میزان استقبال توده و عوام نسبت به آن خبر یا پاسخ، ملاک حقانیت پیام خواهد بود.

این امر غیر از اعتبار خبرگانی، منطق درونی حاکم بر خبر و پیام و یا ارزیابی نظام‌مند علمی و تجربی است.

در یک نظام فکری که رشد آن بر پایه عقلانیت نبوده و نیست و زمزمه و پچ پچ خاله‌زنکی ملاک شکل‌گیری عُرف بوده و شکل‌دهنده فکر و رفتار آدم‌های دور و بر شماست، بیان امری مبهم و پر از سوأل، مثل «خواب»؛ باب تفسیر و برداشت برای هر شنونده‌ای با ظرف و ساختار ذهنی‌اش را باز می‌کند.

حال پیامی مبهم در ذهنی مشوّش و آماده پذیرش! شکل گرفته و در کلام و رفتار افراد دور و نزدیک محیط شما، بروز و ظهور خواهد یافت.

فرد در این جامعه، به مرور ذبح می‌شود. ذبح در نگاه، ذبح در کلام و ذبح در رفتار و جبهه‌گیری‌‌ها!

چه سخت و دردناک است این عدم رشدیافتگی.

توصیه:

– به نظر در این جوامع سکوت طلاست!

– در جامعه توده‌ای و سنّتی نقطه‌ی تماس خود را با محیط اطراف به خوبی تعریف کنید و نگذارید هر کسی به خطوط فکری، خانوادگی و فیزیکی و گفتاری شما نزدیک شود.

– دیوار خانه و خانواده‌ی خود را چنان بلند بچینید که هر کسی نتواند به آن سَرَک کشد.

– بحث نکنید نه در موضع هجمه قرار گیرید و نه در موضع دفاع، چراکه ارزش خستگی روحی، فکری و روانی شما را ندارد.

– ترس و احتیاط در برخورد با این محیط دو عامل اصلی حفظ و بقای شماست.

– بهتر است در شعاع دید، گفتار و شنیدار این جوامع قرار نگیرید.

– اعتبارِ خونی و خانوادگی و اصل و نَسب، ملاک تأیید و رد شماست. °آبرو° مفهوم کلیدی در این محیط‌هاست.

– بحث و جدال أحسن، حکمت و موعظه را کنار بگذار و با جَدَل و هیاهو بر کرسی حقانیت مطلوب آحاد جامعه، تکیه زنید.

و قِص‌ْعَلٰی‌هٰذا

  • نویسنده : دکتر حسین‌علی رمضانی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین