برق در محمودآباد دیگر نمی رود
برق در محمودآباد دیگر نمی رود
محمودآباد آنلاین : مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان گفت: با نصب و راه اندازی ترانس ۳۸۵ مگاولت آمپر پست ناریوران بندپی شرقی دیگر خاموشی در ۵ شهرستان استان نخواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان گفت: بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلوولت کشور در ایستگاه پست برق شهدای ناریوران بندپی شرقی نصب شد.

کوروش موسوی تاکامی افزود: این ایستگاه با ظرفیت ۳۸۵ مگاولت امپر با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان راه اندازی شد و ظرفیت تامین برق یک صدهزار مشترک برق خانگی را دارد.

او گفت: سال گذشته در شهرستان‌های بابل، محمودآباد، بابلسر، قائم شهر و آمل خاموشی درطول سال داشتیم که با نصب ترانس ۳۸۵ مگاولت آمپر پست برق ناریوران بندپی شرقی، دیگر خاموشی در ۵ شهرستان استان مازندران نخواهیم داشت.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما