این روزها نرخ سکوت چند ؟
این روزها نرخ سکوت چند ؟
محمودآباد آنلاین : مدتی است در شهرستان محمودآباد رویدادهای زیادی اتفاق می افتد که نه اصحاب رسانه و خبرنگاران و نه شهروندان از آن مطلع می شوند و اطلاع رسانی حلقه مفقوده این روزها بین مردم و مسئولین این شهر است.

در حال حاضر آگاهی بخشی به جامعه و اطلاع رسانی از اقدامات خادمین مردم جزو اولویت هیچ مسئولی نیست و تمام اطلاع رسانی ها صرفاً در حد برگزاری جلسه با حضور فلان مسئول و شرح عباراتی چون ؛ “وی گفت ، وی افزود ، وی تصریح کرد”  می باشد و اخبار به صورت سلیقه ای و به شکل غیر حرفه ای توسط متولیان اطلاع رسانی در ادرات در فضاهای مجازی درج می شود.

این روزها بخشی از بی اعتمادی مردم به مسئولین و شکاف حاکم بر جامعه  الهام گرفته از عدم اطلاع رسانی و آگاهی به شهروندان است و این موضوع را می توان در دو بخش عدم فعال سازی روابط عمومی های ادارات و استفاده از افراد کار بلد و همچنین عدم آشنایی و اشرافیت مدیران به کارکرد و اثر بخشی رسانه ها دنبال کرد.

در هزاره سوم از رسانه ها به عنوان عنصری جریان ساز و تحول بخش و یکی از ابزار های مشارکت اجتماعی مردم و آموزش و همراه سازی گروه های مردمی و مشخصاً یکی از ارکان دموکراسی یاد می شود و اگر مدیری به ضرورت و کارکرد رسانه آشنایی داشته باشد از این فرصت مهم در حوزه مدیریتی خود بهره خواهد برد.

رسانه و اطلاع رسانی بهینه می تواند فرصتی برای توسعه و پیشرفت باشد و عدم اشراف مدیران به حوزه رسانه می تواند عامل تهدید و نارضایتی مردم به شمار رود.

بارها و بارها به کارکرد رسانه ها و نقش خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین اشاره شده است ولی در عمل محدودیت ها و کاستی هایی متوجه این قشر پویا و پرتلاش است که رسانه ها را از کارکرد اصلی خود دور می سازد.

دانستن و آگاهی داشتن از سرنوشتی که توسط متولیان خدمت برایشان رقم می خورد از بارزترین و ساده ترین حقوق شهروندی بشمار می رود و این وظیفه متوجه متولیان خدمت و خادمین مردم می باشد ولی در حال حاضر این سوال مطرح می شود که چه کسی در مقابل کوتاهی ها و بی توجهی های صورت گرفته پاسخگو است و تاوان این کوتاهی و اشتباه را چه کسی می دهد؟

در ارزیابی مدیران شهرستان محمودآباد تنها برخی از ادارات و نهادها از جمله فرمانداری محمودآباد، ، نماینده مجلس شورای اسلامی ، فرماندهی انتظامی، فرماندهی پایگاه مقاومت ، جهاد کشاورزی ، ورزش و جوانان و بهزیستی به بهانه روز خبرنگار تنها یک بار نشست خبری برگزار نموده و شهردار و اعضای شورای شهر محمودآباد هم یکبار بازدید خبرنگاران از پروژه های در دست اقدام را فراهم کردند و بطور کلی ارتباط مسئولان روابط عمومی با رسانه ها  و اطلاع رسانی از اقدامات صورت گرفته از سوی مدیران در پایین ترین سطح ممکن است.

امید آن می رود در دولت سیزدهم که به دولت پاسخگو نام گرفته ، شاهد تحولات و اقدامات اثر بخش در حوزه اطلاع رسانی و پاسخگویی مدیران شهرستانی بوده تا روایتگر اتفاق های خوب شهر باشیم.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین