اقدامات انگیزشی جهت توسعه پژوهش ها باید صورت گیرد
اقدامات انگیزشی جهت توسعه پژوهش ها باید صورت گیرد
محمودآباد آنلاین: نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات انگیزشی جهت انجام پژوهش ها باید صورت گیرد ،گفت: بسیاری ازشرکت های خصوصی با توجه به اینکه که متوجه شدند تحقیق و پژوهش می تواند علاوه برافزایش درآمد به توسعه کیفیت محصولات وافزایش بهره وری بیانجامد،بنایراین در اکثر این شرکت ها واحدی به نام تحقیق و توسعه یا پژوهش فعال شده است.

سعید فرزانه در گفت وگو با ایسنا ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی پژوهشگران مازندران اظهار کرد: پژوهش نقش بسیار اساسی در پیشرفت یک شهر،استان و جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه پژوهش در تصمیم گیری مسئولین نیز نقش بسزایی را ایفا می کند، تصریح کرد: خوشبتانه طی سال های اخیرکارهای پژوهشی فراوانی برای توسعه مازندران انجام شده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای پژوهشی چراغ راه مسئولین است،خاطرنشان کرد: برنامه جامع گردشگری توسط اساتید دانشگاه، آمایش سرزمینی که وضعیت موجود استان را احصا و برای آینده پیش بینی هایی در نظر گرفت و هم اکنون استان و مسئولین آن در حال استفاده هستند.

وی ادامه داد: انگیزه بخش خصوصی با دیدن نتیجه اثر بخش پژوهش و تحقیقات بر روی محصولات بیشتر می شود و در همین راستا گام های بلند تری را بر می داند اما متاسفانه انگیزه دستگاه دولتی به دلیل استفاده از بودجه دولتی کمتر است چراکه بعضی از مدیران به جهت سلیقه های شخصی خودیا جز اساتید و مدرسین دانشگاه ها هستند و یا احساس می کنند که توسعه در کار و موفقیتشان در آن دستگاه موثر است به سراغ پژوهش و عمل کردن آن می روند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در قانون برنامه یک درصد از بودجه دستگاه ها به پژوهش اختصاص دارد اما به علت کمبود اعتبارات در دستگاه های دولتی از این اعتبارات به درستی استفاده نشده و در قسمت دیگر جابه جایی صورت گرفته است.

فرزانه یادآورشد: دستگاه های قضایی،دیوان محاسبات وسازمان های بازرسی می توانند کمک کنند تا بودجه در جای خود هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه پژوهش یک نوع سرمایه گذاری است ،گفت: بعضی ها پژوهش را به عنوان هزینه تلقی می کنند در صورتی که پژوهش اگرمنجر به افزایش بهره وری و کیفیت کار شود دیگر هزینه نیست و قطعا یک نوع سرمایه گذاری است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی توانسته در اقتصادمقاومتی موثرباشد،خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه های گیاهان دارویی،پرورش ماکیان،مشاغل کوچک خانگی و غیره گام های موثری برداشته و توانسته به اقتصاد خانوارها را تقویت کند.

فرزانه افزود: این آمادگی وجود دارد که از طریق قانون گذاری و اختصاص اعتبارات بودجه ها برای پروهش کل کشور، وزارت خانه ها کمک کار باشیم.

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا