افتتاح ۲۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر۲۶۳ میلیارد در سرخ رود
افتتاح ۲۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر۲۶۳ میلیارد در سرخ رود
محمودآباد آنلاین : رنجکش بخشدار سرخ رود گفت: همزمان با هفته دولت 28 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 263 میلیارد تومان در بخش و شهر سرخ رود افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

امین رنجکش بخشدار سرخ رود در مصاحبه با خبرنگار محمودآباد آنلاین گفت: امسال در هفته دولت ۲۴ پروژه در قالب اجرای طرح هادی روستاها و تقویت شبکه برق ، تقویت شبکه مخابرات ، زیر سازی و آسفالت راه روستایی و احداث ساختمان دهیاری و حفر چاه کشاورزی در ۱۴ روستای بخش سرخ رود افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی افزود : همچنین ۴ پروژه در شهر سرخ رود شامل کلنگ زنی احداث درمانگاه شبانه روزی با پیش بینی اعتباری بالغ بر۱۲۰ میلیارد تومان و افتتاح سد لاستیکی سرخ رود با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان و افتتاح بند انحرافی سردهنه زنگی رود با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و کلنگ زنی احداث پروژه برق رسانی چاه غربی آب بندان شهر سرخ رود با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان از مهم ترین پروژه های شهر سرخ رود همزمان با هفت دولت خواهد بود.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین