اطلاعات ۱۷ هزار بهره بردار محمودآباد در سامانه پهنه بندی ثبت شد
اطلاعات ۱۷ هزار بهره بردار محمودآباد در سامانه پهنه بندی ثبت شد
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از ثبت اطلاعات ۱۷ هزار و ۶۳۰ بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی خبر داد.

محمد هادی زاده در تشریح این خبر گفت: این سامانه در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقاء نظام مالی کشور و نظام نوین ترویج کشاورزی طراحی شد و به طرح آمارگیری از سطوح مختلف کشاورزی می پردازد.

 

به گفته هادی زاده با راه اندازی و شروع به کار این سامانه کشوری، کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی ۳ گانه با شناسایی بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی نظیر زراعت، باغبانی، زنبورداری، گلخانه، قارچ و آبزی پروری به آمارگیری سطح و میزان تولید محصولات زراعی باغی پرداخته و در نهایت با تکمیل فرم در سامانه نسبت به درج و ثبت اطلاعات آبادی ها و بهره برداران فعال در روستاها اقدام کردند.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در پایان افزود: شناسایی زارعین محصولاتی که نیاز به خرید تضمینی داشته باشد از طریق داده های این سامانه اقدام خواهد شد و در حال حاضر این سامانه فعال و روند ثبت اطلاعات همچنان ادامه دارد.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد