استوری معنا دار کاندیدای شهرداری محمودآباد در اینستاگرام
استوری معنا دار کاندیدای شهرداری محمودآباد در اینستاگرام
محمودآباد آنلاین : علی رسولی یکی از 8 کاندیدای شهرداری محمودآباد صبح امروز در صفحه اینستاگرام شخصی خود فرازی از سخنان حضرت علی ع درمورد افول تربیت سیاسی را استوری کرد که می تواند استنباط کرد که مخاطب این مطلب وی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر می باشد.

در متن صفحه استوری علی رسولی آمده است : ایشان درموردرفتار زشت معاویه لعنت الله میفرماید سوگند به خدا چنین نیست که هوشمندی معاویه از من بیشتر باشد ، تفاوت ما در این است که اودر پیشبرد اهدافش دست به هر کاری میزند و حتی سوپاپ اطمینان نیز برای خودش کنار میگذارد و در این عرصه هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند از عمل زشت وی جلو گیری نماید اما من هنگامی که اقدام میکنم تقوا و خداترسی دست و پایم را می بندد . معاویه در عرصه سیاست گفت من با علی و پسرش حسن نجنگیدم که شما به نماز و روزه و حج بپردازید یادتان باشد من برای هدفم با کل قبیله با روشهای مختلف جنگیدم یا می جنگم وبرای به دست اوردن قدرت از هیچ چیزی کوتاه نمی ایم(حکایت معاویه این روزها)

گفتنی است علی رسولی فارغ التحصیل مقطع مهندسی عمران و کارشناسی ارشد معماری و جانشین شهردار سرخ رود و اهل شهر محمودآباد می باشد.

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین