ارائه کشاورز کارت به کشاورزان برای خرید نهاده و کود
ارائه کشاورز کارت به کشاورزان برای خرید نهاده و کود
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از ارائه کشاورز کارت صرفاً برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان و قابلیت استفاده در پایانه فروش کارگزاران که مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی محمودآباد، محمد هادی زاده با اشاره به اینکه در قدم اول به دلیل گران شدن کودهای وارداتی و کودهای شیمیایی، اعتبار این کارت تنها برای تامین این نهاده ها اختصاص دارد و در مراحل بعد به سایر نهاده ها هم اختصاص خواهد یافت، گفت: این کارت صرفاً برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان شارژ شده و قابلیت استفاده در پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: به منظور تامین به موقع منابع مالی لازم برای تهیه و تدارک کود و سموم شیمیایی مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، “کشاورز کارت” را با هدف خرید نهاده های کشاورزی در اختیار ذینفعان بخش قرار می گیرد.

هادی زاده یادآور شد : کشاورزان محمودآبادی می توانند جهت ثبت نام به مراکز جهاد کشاورزی تابعه خود (کلوده، عبداله آباد ، سرخ رود ) مراجعه نمایند.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد