اجرای چهار پروژه مشارکتی کشاورزی در شهرستان محمودآباد
اجرای چهار پروژه مشارکتی کشاورزی در شهرستان محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از اجرای چهار پروژه مشارکتی در راستای ترویج و توانمندسازی بهره‌برداران بخش کشاورزی این شهرستان از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش محمودآباد آنلاین به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان و تعیین نیازهای آموزشی بهره‌برداران و اولویت بندی آنها، با همکاری واحدهای سازمانی ذیربط در راستای ترویج و توانمندسازی بهره‌برداران بخش کشاورزی، چهار پروژه مشارکتی در این شهرستان اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: ترویج و توانمندسازی بهره‌برداران سبب می شود تولیدکنندگان از دانش و مهارت لازم در استفاده بهینه از منابع تولید برخوردار شوند و بهره وری فعالیت آنان افزایش یابد.
به گفته هادی‌زاده این پروژه ها شامل طرح آموزش روستازادگان با همکاری اداره آموزش و پرورش، طرح سلامت جامعه زنان روستایی با همکاری شبکه بهداشت و درمان در قالب تولید محصولات سالم سبزی و سیفی، پیشگیری و مبارزه با بیماری های فصلی دام و طیور با همکاری اداره دامپزشکی و پشتیبانی فنی و علمی از مروجان پهنه و بهره برداران با همکاری مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به اجرا خواهد رسید.
وی با بیان اینکه روز مزرعه فرصتی برای کارشناسان، مروجان و کشاورزان است تا در یک روز خاص دستاوردهای تحقیقاتی را توسط محققین فرا گیرند، برگزاری سه مورد روز مزرعه، دو مورد روز انتقال یافته ها، تبادل دانش و دستاوردها در بخش کشاورزی و روستایی، توانمندی زنان و ترویج تولید محصول سالم، ۱۶ مورد دوره آموزشی بخش کشاورزی و ۳۵ مورد کارگاه های آموزشی و ترویجی به صورت عملی با هدف پاسخگویی به پرسش ها را از جمله فعالیت های ترویجی این مدیریت از سال گذشته تاکنون برشمرد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد