اجرای طرح میراث ماندگار نیازمند عزم همگانی است
اجرای طرح میراث ماندگار نیازمند عزم همگانی است
محمودآباد آنلاین: معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه برای تعهد شهرستان محمودآباد کاشت ۴۰ هکتار در سال جاری بوده است گفت: برای تحقق این امر نیاز به عزم همگانی است.

جمال فاضلی افزود:طرح میراث ماندگار با هدف احیا طبیعت شمال در دستور کار قرار گرفته است که باید استمرار داشته باشد.
وی با تاکید بر کاشت نهال در همه فضاهای مناسب شهرستان گفت:نباید این کار مقطعی ، نمادین و شعاری باشد ، بلکه باید همیشه و در طول سال این کار انجام شود .
معاون عمرانی فرمانداری محمودآبادتوضیح داد:نوع درختی که برای کاشت در نظر گرفته شده است بنا به نوع خاک و شرایط آب و هوای منطقه می باشد که با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی این موضوع انجام می شود.
وی گفت: تعهد شهرستان محمودآباد برای سال ۱۴۰۰ کاشت نهال در ۴۰ هکتار بوده است که تاکنون در ۲۲ هکتار نهال کاشته شده است.
فاضلی افزود:طرح میراث ماندگار باید با کمک دهیاری ها ، شوراها ، کارکنان دولت ،مردم و انجمن های دوستداران محیط زیست با فرهنگ سازی تداوم یابد تا به مساحت پیش بینی شده در شهرستان برسیم.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین