آگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران
آگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران
محمودآباد آنلاین : اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران در نظر دارد در راستای تفویض وظایف و تقویت بخش خصوصی،و نیزدر اجرای ماده 5 قانون الحاق ... برخی از اماکن ورزشی خود را با وضعیت موجود به اشخاص حقیقی وحقوقی(غیر دولتی) بصورت اجاره واگذار نماید.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری برنا از مازندران ، اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران در نظر دارد در راستای تفویض وظایف و تقویت بخش خصوصی،و نیزدر اجرای ماده ۵ قانون الحاق … برخی از اماکن ورزشی خود را با وضعیت موجود به اشخاص حقیقی وحقوقی(غیر دولتی) بصورت اجاره واگذار نماید.

متن این آگهی به شرح زیر می باشد : 

بسمه تعالی
﴿آگهی فراخوان مزایده عمومی﴾
﴿﴿اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران﴾﴾
اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران در نظر دارد در اجرای ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکان / اماکن ورزشی ذیل را با وضعیت موجود به اشخاص حقیقی وحقوقی(غیر دولتی) بصورت اجاره از یکسال تا سه سال با شرایط مندرج در برگ شرایط و اسناد فراخوان واگذار نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند با هماهنگی ضمن بازدید از مکان / اماکن ورزشی در ساعات اداری ظرف مهلت تعیین شده، جهت دریافت اسناد مزایده، ثبت بارگذاری ونیز ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
*اشخاص واجد صلاحیت برای شرکت در مزایده اماکن ورزشی بشرح ذیل می باشند:
۱-فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی )ورزش)
۲- هیأت های ورزشی که در مکان مورد واگذاری فعالیت دارند.
۳- دارندگان بهره برداری با حداقل سه سال سابقه در رشته مرتبط.
۴- بازنشستگان وزارت ورزش وجوانان و ادارات کل ورزش وجوانان استانها و شهرستانها و شرکت های تابعه وزارت.
۵- در خصوص مزایده استخر داشتن حداقل سه سال سابقه بهره برداری بادارا بودن پروانه فعالیت الزامی می باشد.
توضیحات:
  1. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد.
  2. آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ ساعت۱۴:۰۰ می باشد.
  3. آخرین مهلت ارائه پاکت (الف) به شرح مندرج در شرایط مزایده وبصورت فیزیکی روز شنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ساعت ۱۴:۰۰ می باشد.
  4. اخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ساعت ۱۴:۰۰ می باشد.
  5. زمان بازگشایی پاکات مطابق با جدول زیر ساعت ۹ صبح می باشد.
  6. اطلاعات تماس با دستگاه مزایده گزار: آدرس مازندران- ساری- خیابان فرهنگ – اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران شماره تماس ۳۳۳۲۰۹۷۲-۰۱۱
  7. این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی کند و مزایده گزار در رد هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.
  • بار گذاری اسناد مزایده با امضاء الکترونیک قابل قبول می باشد درغیر اینصورت پیشنهاد رسیده رد خواهد شد.
ردیف
نام شهرستان
نام مکان ورزشی
مبلغ پایه کارشناسی (یکساله)
مبلغ تضمین (۵%) پایه کارشناسی صرفا فیش واریزی
نشانی دقیق مکان ورزشی
تاریخ بازگشایی
مدت قرارداد یکسال قابل تمدید تا سه سال
توضیحات
۱
ساری
طبقه فوقانی تختی
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
ساری خیابان فرهنگ
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
۲
ساری
سالن کشتی تختی
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
ساری خیابان فرهنگ
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۳
ساری
سالن سید رسول حسینی
۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ساری خیابان فرهنگ
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
۴
ساری
سالن شهید لزگی (جودو)
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
ساری خیابان فرهنگ
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
۵
ساری
سالن تختی
۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ساری خیابان فرهنگ
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۶
بابلسر
سالن توسلی کله بست
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
بابلسر- هادی شهر
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
۷
تنکابن
سالن شهید شیرود
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
شیرود خیابان شهید شیرود بزرگی
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۸
تنکابن
سالن والیبال
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
خیابان شیخ فض الله جنب اداره ورزش
۰۵/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۹
بهشهر
سالن امام رضا (ع) رستم کلا
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
رستم کلا
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۰
بهشهر
سالن شهید هاشمی نژاد
۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰
خیابان امام جنب اداره ورزش
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۱
بهشهر
سالن کوثر خلیل شهر
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
خلیل شهر
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۲
بهشهر
سالن مرحوم مظلومی
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۵۰۰٫۰۰۰
زیروان جاده پلنگ خیل
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۳
بهشهر
استادیوم آزادی
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
خیابان امام جنب پل هوایی
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۴
سوادکوه
سالن چند منظوره زیراب
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۵۰۰٫۰۰۰
زیراب خیابان شهید نادری کوی معدن
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۵
سوادکوه
سالن چند منظوره شهیدان رضایی
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۵۰۰٫۰۰۰
پل سفید جاده ساحلی استخر شهید موسی احمدی
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
مزایده
۱۶
نور
استخر الغدیر نور
۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰
خیابان امام
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
۱۷
نور
سالن امام خمینی (ره)
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
خیابان امام خمینی نرسیده به پلیس راه
۰۶/۰۴/۱۴۰۱
یکساله
تجدید مزایده
  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری برنا مازندران