آبیاری تناوبی در بیش از ۱۲ هزار هکتار شالیزار محمودآباد
آبیاری تناوبی در بیش از ۱۲ هزار هکتار شالیزار محمودآباد
محمودآباد آنلاین / مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به آبیاری تناوبی در ۱۲ هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی برای مصرف بهینه آب در زراعت برنج، ضروریست آبیاری با شیوه غرقابی دائم که راندمان پایینی دارد با آبیاری تناوبی جایگزین شود.

محمد هادی زاده با اشاره به اینکه ۱۸ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی زراعی شهرستان محمودآباد به کشت برنج اختصاص یافت، گفت: وضعیت سبز مزارع شالیزاری این شهرستان مطلوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در ادامه از خوشه دهی ارقام محلی برنج در ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های شالیزاری این شهرستان تا نیمه اول تیرماه امسال خبر داد.

وی تصریح کرد: تاکنون مبارزه مکانیکی با علف های هرز با انجام عملیات وجین دستی در۱۸ هزار و ۵۳۲ هکتار از مزارع شالیزاری این شهرستان صورت گرفت.

هادی زاده با اشاره به مبارزه با بلاست برگ در ۱۴۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان، افزود: مبارزه شیمیایی با کرم ساقه خوار در نسل اول ۲۸۵۰ هکتار صورت گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به آبیاری تناوبی در ۱۲ هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی برای مصرف بهینه آب در زراعت برنج، ضروریست آبیاری با شیوه غرقابی دائم که راندمان پایینی دارد با آبیاری تناوبی جایگزین شود.

وی ادامه داد: تهویه خاک و خارج کردن گازهای سمی، صرفه جویی در میزان آب مصرفی، کاهش مشکلات ناشی از عدم زهکشی و افزایش عملکرد از دیگر مزایای آبیاری تناوبی است.

هادی زاده در خاتمه یادآور شد: بازدید از وضعیت مزارع شالیزاری، ارائه توصیه های فنی کشاورزی از جمله مبارزه با آفات، انواع بیماری های برنج، تغذیه و مدیریت بهینه مصرف آب در روند کاری کارشناسان ستادی و مراکز جهاد کشاورزی۳ گانه این مدیریت قرار دارد.

  • نویسنده : شقایق نائیجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد